Liên Hệ

Địa chỉ chúng tôi

1-10-7 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

Fax

03-6700-6945

Điện thoại

03-6770-7007

Thời gian làm việc

Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h đến 18h; Thứ 7 và Chủ nhật từ 8h00 đến 17h00

Gửi thắc mắc cho chúng tôi